fbpx
Základy

NERV: 37 doporučení, jak boostnout českou ekonomiku

8. 2. 2023 6 minut Jana Kapalová
V článku najdete doporučení, která se týkají podpory dlouhodobě udržitelného ekonomického růstu v České republice. Doporučení jsou rozdělena do 5 okruhů – trh práce, správa vzdělávání, bydlení a investice. Ke každému okruhu jsou uvedeny příklady dílčích cílů.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) v lednu 2024 představila soubor 37 doporučení, které se zaměřují na podporu dlouhodobě udržitelného ekonomického růstu v České republice.

 

Jedná se o doporučení pro vládu, která je teprve zváží a rozhodne, která z nich bude implementovat. Všechna navrhovaná opatření by měla být zpravidla rozpočtově neutrální, tzn. neměla by zvyšovat deficit veřejných rozpočtů. Jsou rozdělena do 5 okruhů:

1. Trh práce

Tato část se zaměřuje primárně na řešení dlouhodobého nedostatku pracovní síly, a to jak podporou českých pracovníků (například těch kteří nevyhovují požadavkům zaměstnavatelů), tak zahraničních pracovníků (na které jsou nyní kladeny vyšší nároky než je třeba). Jde například o:

 • Snížení rozsahu a míry certifikace profesí (na mnoha pracovních místech je nyní požadována určitá kvalifikace/certifikát, která k výkonu není nutná)
 • Zvýšení zdravotní prevence (celková podpora zdravotnictví, motivace k prevenci atd.)
 • Snížení počtu lidí v předlužení a šedé ekonomice (zpřístupnění oddlužení, zbavení se hlavních nevýhod, kvůli kterým ho lidé nechtějí, a vytvoření komplexního registru dlužníků)
 • Zvýšení šancí na úspěšný život pro děti z dětských domovů (snaha, aby děti do domova vůbec nemusely, podpora pěstounských rodin, po opuštění domova zajištění pomoci s bydlením atd.)

‍2. Vzdělávání

Oblast vzdělávání je velmi obsáhlá a zaměřuje se na problémy napříč celým českým školským systémem, od nedostatku předškolních zařízení až po zpřístupnění studia na vysokých školách pomocí grantů. Jde například o:

 • Komplexní reformní kroky ke zkvalitnění regionálního školství (jedná se o řešení problémů napříč českým školstvím, popsané ve Strategii 2030+)
 • Zajištění dostupnosti předškolních zařízení (nedostatky školek a jiných předškolních zařízení omezují lidi v návratu do pracovního života, dá se řešit investicí do nových institucí)
 • Modernizace systému finanční podpory studentů vysokých škol (NERV navrhuje zavést vratné studentské granty na živobytí atd. a až následně uvažovat o zpoplatnění VŠ
www.unsplash.com

Přihlas se k odběru newsletteru

3. Správa

Opatření zaměřená na správu se věnují především nedostatku efektivity veřejné správy a návrhům řešení jako jsou různé audity, které by by ji mohli udělat přívětivější, ale i levnější. Jde například o:
 • Procesní audity na ministerstvech (jde spíše o nástroj pro identifikaci vhodných opatření, jedná se o audit procesů a agend, které vykonávají)
 • Zavedení jediného inkasního místa pro daně a sociální a zdravotní pojištění (nyní je ZP a SP odváděno přes Generální finanční ředitelství, Českou správu sociálního zabezpečení a jednu ze sedmi zdravotních pojišťoven, což způsobuje nepřehlednost a zjednodušením by se mohly snížit náklady)
 • Efektivnější regulace firem v síťových odvětvích s omezenou konkurencí (jde o odvětví jako energetika, doprava nebo telekomunikace, v rámci opatření by se měly mimo jiné navýšit kapacity regulačních orgánů a motivovat vysokoškolské výzkumy v oborech průmyslových organizací)

4. Bydlení

U bydlení je hlavním cílem zrychlení výstavby, toho se návrhy snaží dosáhnout změnami různých zákonů a norem, které nyní stavby nejen zdražují, ale i prodlužují a přitom v jiných státech Evropy, jako je třeba Rakousko, potřebné nejsou. Jde například o:
 • Změny vybraných zákonů vedoucí ke zrychlení individuální i komerční výstavby (ty by měly zjednodušit některé stavby či prodeje pozemků, které teď něco blokuje)
 • Srovnání norem ve výstavbě na úroveň západních zemí a ponechání větší odpovědnosti lidem (jedná se třeba o revizi požárních předpisů, hygieny oslunění, tedy nynějšího měření světla, které jde z oken do prostor, a dalších aktuálních norem, které ztěžují proces výstaveb či rekonstrukcí)
www.unsplash.com

‍5. Investice

U investic se NERV zaměřuje na výzvy, kterým naše ekonomika čelí nebo čelit bude, ať už se jedná o využití financí z rozpočtu EU či přechod na zelenou ekonomiku, je třeba stanovit národní vize a strategie. Opatření nemají za úkol rozdělit peníze, ale pomoct využívat maximální aktuální potenciál a zapojit soukromé investice a kapitálový trh. Jde například ok:
 • Podpora využití více než 360 miliard Kč ležících na účtech obcí k potřebným investicím (opatření navrhuje, aby stát obce podpořil k využití těchto finančních prostředků pro omezení infrastrukturního dluhu obcí, investice a rozvoj regionů)
 • Zlepšení připravenosti státu na zelenou ekonomiku (s tímto přechodem dojde k největší realokaci kapitálu, a podle NERVu je třeba si definovat národní vizi, strategii a následný plán)
Celé znění dokumentu najdete tady. I když se zatím jedná pouze o návrhy, v budoucnu by mohly mít dopad na každého z nás.
Ve světě financí jsme tví parťáci už od roku 2021. Pokud nás chceš podpořit a pracovat na své finanční gramotnosti spolu s námi, sleduj nás na našich sociálních sítích.
Líbil se vám článek? Sdílejte ho.

Další články

Úvazek nebo dohoda?

Práce22. 7. 20245 minut

Blíží se letní prázdniny a tudíž i čas letních brigád. Ve chvíli, kdy si už najdeš job, tak se  svým …

Mikroinvestování: jak začít investovat s málem

Investování15. 7. 20245 minut

Mikroinvestování je přístup k investovnání, který ti do světa investic umožní vstoupit už s malými částkami, který se v posledních …

Prohlédnout všechny